Tone Steinsland

Etterlyser politisk forståelse for regulering

Nestleder Tone Steinsland i Norsk Fjørfelag etterlyser nye virkemidler for å få bukt med den stadig økende overproduksjonen av egg.
I dag er det overskudd eller ubalanse i samtlige produksjoner. I eggmarkedet er det ventet en overproduksjon på 2 000 tonn i 2019, ifølge Norturas siste totalmarkedsprognose. Dét er godt over en dobling bare siden 2019-prognosen per september.

Stortingsrepresentantene Nils Kristian Sandtrøen og Øystein Langholm Hansen fikk servert mor Brits Steinslands spesialomelett av Tone Steinsland og far Nils Steinsland. Jone Edland til venstre på bildet. Foto: PÅL CHRISTENSEN

Ap krever mer penger til grøfting og vanning

Ap ønsker ikke å vri produksjonen over fra klimaverstingen storfe til mer klimavennlige dyr som kylling og gris, men partiet vil ha mer penger til grøfting, vanning og kornlagre.
Tone Steinsland er eggleder på gården, men faren Nils Steinsland presiserer at enn så lenge er det han som er daglig leder, det høres bare ikke sånn ut. Familien Steinsland driver et mønsterbruk for produksjon av kyllinger til verpehøns på Jæren.

Kjønnspåvisning i rugeegget - snart en realitet?

Kjønnspåvisning i rugeegget – snart en realitet?

De etiske spørsmålene rundt avlivingen og bruken av daggamle hanekyllinger av verperase har blitt debattert i en årrekke. Tyskland og noen av de andre landene på kontinentet har også per definisjon forbudt avliving av daggamle hanekyllinger. Med dette som bakgrunn har Lohmann brukt store ressurser på finne løsninger som kan gjøre denne praksisen unødvendig.

High tech-høner på Steinsland

I Noreg vert det kvart år konsumert i overkant av ein milliard egg. Slett ikkje alle veit at så godt som alle desse egga kjem frå høner som er ruga ut i Time kom-mune. Og den aller største produsenten har hovud-kvarter ein liten kilometer frå Hognestad stadion og klubbhus.

Økostudietur til Nederland

Det økologiske produsentmiljøet i Norge har alltid vært kjent for å være «på hugget» i forhold til å ta til seg ny kunnskap og nye måter å gjøre ting på. Siste uken i april dro en gruppe på 28 stykker i næringen til Nederland (NL) for en tredagers studietur med fokus på økologisk egg-produksjon.

Ultralyd registrering av beinstyrken.

Hokuspokus?

Med nye teknikker og avlsegenskaper kan vi forvente større framgang i høneavlen de neste 20 årene, enn det vi har hatt de siste 20 årene.

Enkelte har noen ganger en overdreven oppfatning av hva vi kan forvente oss fra avlen. Det er ikke slik at vi plutselig får helt andre høner fra en generasjon til en annen. Nye teknikker og inkluderingen av nye avlsegenskaper, kan derimot medføre at framgangen i sum blir betydelig.