High tech-høner på Steinsland

I Noreg vert det kvart år konsumert i overkant av ein milliard egg. Slett ikkje alle veit at så godt som alle desse egga kjem frå høner som er ruga ut i Time kom-mune. Og den aller største produsenten har hovud-kvarter ein liten kilometer frå Hognestad stadion og klubbhus.

Økostudietur til Nederland

Det økologiske produsentmiljøet i Norge har alltid vært kjent for å være «på hugget» i forhold til å ta til seg ny kunnskap og nye måter å gjøre ting på. Siste uken i april dro en gruppe på 28 stykker i næringen til Nederland (NL) for en tredagers studietur med fokus på økologisk egg-produksjon.