Stolt av å drive med kyllinger & høner

Intervjuet med Tone Steinsland i Nationen 29.11.2016   Norsk eggproduksjon er helt i verdenstoppen hva gjelder dyrevelferd, dyrehelse og produksjonsresultater. Fjærfeprodusentene i Rogaland er engasjerte og ønsker å være med å påvirke hvilke rammevilkår næringen vår skal ha, og de er opptatt av framtida. Vi i styret synes det er veldig hyggelig at vi har fått…

Ingen bruksområder for hanekyllinger av verperase

Ingen bruksområder for hanekyllinger av verperaser I slaktekyllingproduksjon, altså kjøttproduksjon, brukes kyllinger av begge kjønn. Men i eggproduksjonen brukes kun hønekyllingene siden hanene ikke legger egg. I dag blir hanekyllinger av verperaser avlivet like etter klekking. En metode for å sortere ut hanekyllinger på eggstadiet er under utprøving. — Haner av eggleggingsraser har så lite…