Geometrisk

Første Genomiske Lohmann høner i Norge

5. september i år importerte Steinsland & Co. de første daggamle besteforeldredyrene som er et resultat av den nye avlsteknikken såkalt genomisk seleksjon. Dette betyr at de første verpehønene som stam-mer fra disse vil være på markedet i Norge rett over nyttår 2015. Lohmann innfører et nytt produktbegrep, GenomChicks i den forbindelse, og har store…