Besøk fra Japan

Spennende besøk fra Japan

I midten av juli var vi i Steinsland & Co så heldige å få besøk av kollegaer fra Japan. Ron Eek som er markeds-ansvarlig for Lohmann i Japan hadde med seg; Mr. Sakamoto og hans datter, de er japans 8. største eggprodusent med 2,5 mill. verpehøner, Mr. Hashimoto som er Lohmanns forhandler i Japan, og…