Nationen-nyhet

Glade for eggvekst men fryktar baksmell

Forbruket av egg har auka kraftig dei siste åra. Her i landet et vi rundt 12 kilo kvar i året, opp halvanna kilo sidan tusenårsskifte. Eggproduksjonen har auka omtrent i takt, og eggbøndene har samtidig vore igjennom investeringar på fleire hundre millionar kroner i nye bygningar etter at forbodet mot tradisjonelle bur tredde i kraft…