Tone i Brasil

Eksotisk verdenskongress i Brasil

Hovedårsaken til at ”vi” dro den lange veien til Brasil for å delta på verdenskongressen i WPSA i Salvador fra 5. til 9. august, var først og fremst for å dra lærdom av hvordan kongressen var organisert og hvordan den ble gjennomført. WPSA sin europeiske konferanse skal som mange av dere vet, arrangeres i Stavanger…